Zoogdieren

Zoogdieren zoals mollen en steenmarters zijn mooie nuttige dieren. In de leefomgeving van de mens kunnen zij helaas wel overlast veroorzaken. Klik op de onderstaande soortnamen voor meer informatie over de genoemde soorten.

1 Mol
2 Spitsmuis
3 Steenmarter
4 Vleermuizen