Houtaantasters

Het is verstandig bij de geringste twijfel en bij aankoop of verkoop van een pand, een deskundige te raadplegen. Binnen een straal voert een ongediertebestrijder geheel vrijblijvend en kosteloos een visuele inspectie op de aanwezigheid van houtaantasters uit. Er zijn diverse houtaantastende insecten, in de volksmond ook wel ‘houtwormen’ genoemd, die het hout ernstig aantasten en verzwakken.

Om deze reden moeten houtaantasters zo vroeg mogelijk worden opgespoord en bestreden. Hiermee voorkomt u verdere schade en hogere kosten, zoals bijvoorbeeld noodzakelijke vervanging van houten delen.

De meest voorkomende houtaantasters zijn de kleine houtworm , de grote houtworm (bonte knaagkever) en in mindere mate de spinthoutkever. De meest gevreesde houtboorder is de huisboktor. De veranderlijke boktor wordt ook veel waargenomen, maar deze is volledig onschadelijk.

Indien u gaatjes ziet in het houtwerk van uw pand, kan er een houtaantaster aan het werk zijn. Antieke meubelen en ook overige huisraad kunnen jullie op milieuvriendelijke wijze behandelen tegen houtaantasters.

Meer lezen over een bepaalde houtaantaster of de bestrijding ervan? Klik op één van de ondergenoemde soorten.

1 Kleine Houtworm
2 Grote houtworm
3 Huisboktor
4 Spinthoutkever
5 Illustratie verhoudingen
6 Werkwijze
7 Schimmel
8 Veranderlijke Boktor (onschadelijk)
9 Milieuvriendelijk behandelen

Afhankelijk van de insect- of schimmelsoort moeten ze bestrijden. Het is daarom van belang vast te stellen welk insect de schade veroorzaakt. De dieren zelf zijn vaak moeilijk te vinden, volwassen insecten (kevers) leven niet meer dan enkele weken in voorjaar of zomer. Goed zoeken rond venster openingen of in de kieren van vloeren levert soms wel kevers op. Meestal moeten ze de insectensoort vaststellen aan de hand van:

  • houtsoort en zijn toestand (loof- of naaldhout, wel of geen schimmelaantasting)
  • vorm en diameter van de uitvliegopeningen
  • aanwezigheid van boormeel en zijn kleur, vorm en samenstelling
  • vorm en diameter van boorgangen (alleen zichtbaar na blootlegging)

Alleen een ervaren bestrijder of adviseur kan de insectensoort nauwkeurig vaststellen en de behandeling op verantwoorde wijze uitvoeren! Na determinatie maakt een ongediertebestrijder een saneringsplan waarin precies staat welke stappen nodig zijn. Zo zetten ze niet alleen de aantasting stop maar werken ze ook preventief. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.