Bedwants

De bedwants is een klein insect en wordt vijf tot zes millimeter lang.De bedwants wordt ook vaak ten onrechte wandluis genoemd. De kleur is roodbruin tot bruin, net vervelde exemplaren zijn lichter maar kleuren bij. Het lichaam is breed en sterk afgeplat. Net als vlooien, waar bedwantsen overigens niet aan verwant zijn, hadden bedwantsen ooit vleugels, maar hebben deze in de loop der tijd weer grotendeels verloren. De restanten zijn zichtbaar als twee kleine ‘flapjes’ achter het halsschild. Op het achterlijf zijn verticale rijen haren aanwezig, waardoor de wants gestreept lijkt.

Levenswijze

De bedwants leeft van bloed van onder andere de mens, en dankt de naam aan de plek in huis waar doorgaans de meeste bedwantsen zich bevinden, namelijk in en rond het bed. De bedwants prikt met zijn steeksnuit door de huid, deze bestaat uit een buisje dat bloed zuigt en een tweede dat verdovende en antistollende stoffen injecteert. Hierdoor voelt men de beet niet en stolt het bloed minder snel wat de stroom op gang houdt tot de wants genoeg heeft.

De wants is eenmaal volwassen een goede overlever die maanden zonder voedsel kan. Door het afgeplatte lichaam kunnen de smalste spleten worden betreden, zoals de vele plooien in het beddengoed. Uitgeademde CO2 en lichaamswarmte trekken de dieren aan. De bedwants kan in principe overal prikken, maar de benen lijken favoriet. De steekwondjes hebben veel weg van muggenbulten; kleine, rode bultjes. Soms zijn rijen bultjes aanwezig, deze zijn veroorzaakt door een bedwants die gestoord werd tijdens het voeden en meerdere malen kort na elkaar geprikt heeft. De wondjes genezen over het algemeen snel, soms komen huidinfecties voor of worden de bultjes opengekrabd waardoor littekens ontstaan. De rode vlekjes zijn pas na enkele weken volledig verdwenen. In tegenstelling tot andere bloedzuigende insecten als sommige muggen en vlooien, kan de bedwants geen ziektes overbrengen.

Bij de bevruchting van de bedwants vindt een traumatische inseminatie plaats; het mannetje maakt geen gebruik van een vrouwelijk geslachtsorgaan, maar maakt een gat in het vrouwtje om de geslachtscellen af te geven. De wijfjes leggen enkele tot ongeveer 10 eitjes per dag en in totaal ongeveer 200 gedurende hun leven. Uit een ei komt na ongeveer 2 weken de nimf tevoorschijn, die uiterlijk al op de ouders lijkt. De nimf ondergaat een aantal vervellingen en is na zes weken volwassen.

Aangenomen werd dat bedwantsen in de westerse wereld, onder andere als gevolg van het gebruik van DDT, uitgeroeid waren. De laatste jaren lijkt het insect echter bezig aan een comeback. In Europa was de soort zeldzaam maar de aantallen stijgen. Vooral inwoners van New York hebben te kampen met het insect dat in hun bedden woont en zich voedt aan hun bloed. In 2007 werd duidelijk dat ook in hotels in Amsterdam en Brussel de bedwants weer met enige regelmaat voorkomt. Bedwantsen komen heel gemakkelijk mee met transport van goederen; denk aan koffers, kleding en dergelijke.

Bestrijding

Bij de bestrijding van bedwantsen moet men er alert op zijn dat de wantsen gemakkelijk verplaatst worden met kleding en huisraad. Zo gauw het vermoeden bestaat dat er bedwantsen aanwezig zijn moet men in de kamers niks gaan verplaatsen of eruit halen.

Eerst gaat een ongediertebestrijder een inventarisatie maken waar de bedwantsen zitten; denk ook aan aanliggende vertrekken zowel horizontaal als verticaal.

Alle naden en kieren moeten behandeld worden niet alleen van de matras, maar ook van het bed. Aanwezige meubels leegmaken en hier ook de naden en kieren behandelen.Het verdient de voorkeur meubels en kasten uit elkaar te halen zodat men in de holle ruimten kan bestrijden.

Alle kieren in de ruimte moeten ook behandeld worden. Denk aan plinten, kieren in behang, naden, gordijnen, kleden, vloerbedekking enzovoort.

Na behandeling het beddengoed grondig wassen of anders reinigen. Beddengoed vervoeren in afgesloten plastic zakken.

Deze behandeling na drie weken herhalen in verband met het uitkomen van de eitjes. Hierna de ruimten herhaaldelijk controleren op bedwantsen. Bij het minste vermoeden van aanwezigheid van bedwantsen direct contact met een bestrijder opnemen, de bestrijding hiervan vereist de nodige kennis en ervaring.

Let op: Het is een fabeltje te denken dat bedwantsen alleen voorkomen in goedkope hotels ze komen namelijk ook voor in zeer nette en exclusieve hotels.