Muizen

Muizen en ratten vervuilen uw pand en kunnen grote schade aanrichten. Wie kent niet de aanblik van doorgeknaagde vuilniszakken of aangevreten voedselvoorraden. Jaarlijks wordt door ratten en muizen gezamenlijk voor meer dan 30 miljoen ton voedsel vernield.

Vanuit het oogpunt van gezondheid en hygiƫne is het ongewenst dat ratten en muizen in onze leef- en werkomgeving voorkomen. Geen enkel bedrijf of persoon wil met deze cultuurvolgers geassocieerd worden.

Verhouding tussen ratten en muizen Ratten en muizen knagen graag aan elektrische kabels om hun snijtanden scherp en op de juiste grootte te houden, wat ernstige gevolgen kan hebben voor alle elektrische voorzieningen. Niet alleen het productieproces kan verstoord worden maar ook communicatie- en alarmsystemen kunnen uitvallen.

Een bestrijder kiezen hier voor een totaalaanpak waarbij het accent ligt op preventie. Een specialist maakt allereerst een bestrijdingsplan. Vervolgens volgt een advies over te nemen weringsmaatregelen en desgewenst worden deze maatregelen ook uitgevoerd. Hierdoor wordt de kans op nieuwe overlast aanzienlijk verkleind.

1 Zwarte rat
2 Bruine Rat
3 Huismuis
4 Spitsmuis